Você está em
  1. > Home
  2. > Artistas
  3. > Bryant Chang

Bryant Chang

Nomes Alternativos: Bryant Chang Jui-Chia | Jeung Ga Jan | Jeung Yui Ga | Jia-zhen Zhang | Jui-chia Chang | Ray Chang (III) | Ruei-Jia Chang | Ruijia Zhang | Zhang Rui Jia | 张睿家

11Número de Fãs

Nascimento: 31 de Março de 1985 (33 years)

Taiwan