Você está em
  1. > Home
  2. > Artistas
  3. > Xing Yu

Xing Yu

Nomes Alternativos: Hang Yu | Huang Yang | Kong Mong-King | Monk King Kong | Shi Xing-Yu | Shi Yanneng | Sik Hang-Yu | Xingyu | Yanneng Shi

6Número de Fãs

Nascimento: 27 de Dezembro de 1978 (39 years)

Shandong - China